Fulltextové vyhledávání

Matematika 11. 5. - 15. 5. 2020Ahoj studenti. Tak krásné dva prodloužené odpočinkové víkendy za námi a hurá do procesu.

Co už umíme - úhel, jeho osa, přenesení úhlu, trojúhelník, strany, vrcholy, narýsovat trojúhelník, vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku, výška a těžnice. Paráda. Tento týden nás čeká nová látka, žádná věda, nebojte.

Opakování:

Narýsuj trojúhelník ABC, a = 6cm, b = 8 cm, c = 10 cm. Narýsuj jeho výšky a správně je pojmenuj.

Narýsuj trojúhelník ABC, a = 8cm, b = 9 cm, c = 7 cm. Narýsuj jeho těžnice a správně je pojmenuj.

Narýsuj trojúhelník ABC, a = 7cm, b = 10 cm, c = 11 cm. Narýsuj osu úhlu beta.

 

Napiš nadpis KRUŽNICE OPSANÁ trojúhelníku.

Nejdříve zopakujeme, co je osa strany – budeme to potřebovat na rýsování kružnice opsané.

Narýsuj úsečku AB. |AB| = 7,5 cm. Narýsuj osu úsečky AB. Vezmi kružítko, vezmi do něj libovolnou velikost a z obou bodů (A i B) udělej kružnici. Kde se protne, je střed úsečky a kolmice v tomto bodě je osa úsečky – opakování 5. třída…

Tak a můžeme se posunout.

Narýsuj trojúhelník ABC, a = 6 cm, b = 8 cm, c = 10 cm.

Narýsuj si osy všech jeho stran. Bod, kde se protnou všechny osy, označ  O. Vezmi kružítko, zabodni do bodu O, vezmi si poloměr  - vzdálenost OA a narýsuj kružnici k (O; OA). Pokud jste správně rýsovali, protne vám kružnice všechny tři vrcholy trojúhelníku. Sestrojili jste kružnici opsanou trojúhelníku ABC.

Opiš si rámeček na straně 57 dole.

Př. Narýsuj ostroúhlý libovolný trojúhelník a narýsuj mu kružnici opsanou.

Př. Narýsuj tupoúhlý libovolný trojúhelník a narýsuj mu kružnici opsanou.

Př. Narýsuj pravoúhlý libovolný trojúhelník a narýsuj mu kružnici opsanou.

Napiš nadpis KRUŽNICE VEPSANÁ trojúhelníku.

Narýsuj trojúhelník ABC, a = 6 cm, b = 8 cm, c = 10 cm.

Sestroj osy všech vnitřních úhlů v trojúhelníku. Vzniklý průsečík os úhlů označ S. Z bodu S vztyč kolmici na stranu c. Tuto vzdálenost vezmi do kružítka a narýsuj ze středu S kružnici vepsanou trojúhelníku ABC.

Opiš si rámeček na straně 59 v učebnici dole.

Procvičuj v příkladech 59/5

Vypracuj úlohy na závěr učebnice str. 61 A i B

Tak a to je vše. Tak hodně sil přeji a nebojte už jen 7 týdnů :-)

S pozdravem P.