Fulltextové vyhledávání

ANGLICKÝ JAZYK 30. 3. - 3. 4. 2020Minulý domácí úkol jsme se zaměřili na opakování a procvičování sloves, po kterých se píše buď:

a) infinitiv (například - I want to go home.)

b) -ing tvar (například - Tom enjoys skiing.)

c) obě možnosti (například - It started raining. / It started to rain)

Zopakujte si znova tato slovesa a jejich dělení v sešitě GRAMMAR nebo v učebnici na straně 45.

ÚKOL: WORKBOOK, p. 35/5

Prečti si bublinu u každé situace a napiš větu tak, že vybereš vhodné sloveso z nabídky a napíšeš shrnutí informace.

(1. OK. Let´s have a cup of coffee. - OK. Pojďme si dát šálek kávy.  …….. shrnutí: Debs agreed to have a cup of coffee. - Debs souhlasila, ze si dají šálek kávy.). 

Postup: - přečteš bublinu

             - vybereš slovo z nabídky a rozhodneš se, zda je po něm -ing/infinitiv

            - napíšeš shrnutí: Podmět(kdo) - slovo z tabulky - doplníš zbytek věty

 

Vypracuj, vyfoť a pošli mi do mailu. Děkuji. :)

Pa